VEGYIPARI GÉPTAN (Bsc.)

Vizsgakérdések

Vizsgaidőpontok és vizsgainformációk

Hirdetmény

Oktatási segédanyag, más információ

 

 

Vizsgakérdések

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból (BSC) a vizsgára-készüléshez

2011. tavaszi félév

(A sikeres vizsgához az előadások és a nyomtatott jegyzetek alapos áttanulmányozása nélkülözhetetlen!)

A/ kérdések (definíciók)

 1. Definiálja a tökéletesen rugalmas test fogalmát!
 2. Ismertesse a merev test egyensúlyának feltételét!
 3. Mit nevezünk feszültségállapotnak?
 4. Mi a rugalmassági tényező (modulus)?
 5. Mit nevezünk redukált feszültségnek?
 6. Mi a megengedett feszültség?
 7. Hogyan definiáljuk a keresztmetszet másodrendű nyomatékát?
 8. Mi a keresztmetszeti tényező?
 9. Mi a szakítószilárdság?
 10. Mi a folyáshatár?
 11. Mit nevezünk tartós folyásnak?
 12. Mi a kúszáshatár?
 13. Mi a kifáradási határ?
 14. Definiálja a biztonsági tényező fogalmát!
 15. Mi a varrat jóságfok?
 16. Ismertesse az igénybevételek Wöhler szerinti 3 fajtáját
 17. Mit nevezünk a csövek névleges átmérőjének?
 18. Mi a különbség a csap, tolózár, szelep működési elvében?
 19. Mi a feladata a hasadó tárcsának?
 20. Mit nevezünk engedélyezési nyomásnak?
 21. Mit nevezünk próbanyomásnak?
 22. Mi az üzemi nyomás?
 23. Mi az edényfenék?
 24. Milyen szerepük van a csőkiegyenlítőknek?
 25. Mi a feladata a csőmegfogásoknak?
 26. Milyen tartályformákat ismer?
 27. Mi a nyomástartó edény terhelésmutatója?
 28. Milyen tartály alátámasztási módokat ismer?
 29. Mire szolgál a tömszelence?
 30. Mi a vezetőcsapágy szerepe?
 31. Hogyan értelmezzük a hajtómű áttétele fogalmat?
 32. Mit nevezünk a szíjhajtás slipjének?
 33. Definiálja a fogaskerék modulja fogalmat!
 34. Hogyan definiálja a rugóállandó fogalmát?
 35. Milyen jelleggörbe típusokat ismer?.
 36. Definiálja együtt működő gépek munkapontját!
 37. Definiálja a nyomás fogalmát!
 38. Hogyan értelmezhető és mérhető a fluidum sebessége.
 39. Mi a határréteg?
 40. Mi az abszolút és túlnyomás?
 41. Definiálja a térfogatáram és tömegáram fogalmát!
 42. Hogy szól a folytonosság törvénye?
 43. Definiálja a dinamikai és kinematikai viszkozitás fogalmát!
 44. Hogy szól Newton feszültség törvénye?
 45. Definiálja a Reynolds (általános esetben, csőben, gömbnél) számot!
 46. Ismertesse a lamináris és turbulens csőáramlás jellemzőit!
 47. Hogyan számítjuk az egyenes cső áramlási ellenállását?
 48. Mire vonatkozik a Colebrook formula és a Moody diagram?
 49. Definiálja egy szerelvény veszteség-tényezőjét!
 50. Mi a hidraulikai sugár és az egyenértékű csőátmérő?
 51. Definiálja az ülepedési határsebesség fogalmát!
 52. Mi a Magnus hatás?
 53. Mit számítunk a Kaskas-féle formulával?
 54. Mi a különbség térfogatkiszorítású és örvényszivattyú működési elve között?
 55. Definiálja a szivattyú szállítómagassága fogalmát!
 56. Definiálja a szivattyú szívóképessége fogalmát!
 57. Definiálja a berendezés szállítómagasság-igénye fogalmát!
 58. Definiálja a berendezés szívóképessége fogalmát!
 59. Mit nevezünk volumetrikus hatásfoknak, hol használjuk?
 60. Mi a károstér, hol használjuk?
 61. Mi a kompresszor töltési foka?
 62. Definiálja a vákuum fogalmát!
 63. Definiálja a porozitás fogalmát!
 64. Definiálja a szfericitás fogalmát!
 65. Definiálja a redukált átmérő fogalmát!
 66. Definiálja a szitamaradvány fogalmát!
 67. Mit nevezünk főszemcsének?
 68. Mi az ömlesztett anyagok belső súrlódása?
 69. Definiálja a felületi nedvességtartalom fogalmát!
 70. Mit nevezünk silónak?
 71. Milyen kifolyási formák fordulhatnak elő silóürítéskor?
 72. Mit nevezünk boltozódásnak?
 73. Hogyan növelhető a kifolyás valószínűsége silóból?
 74. Definiálja a folyóméter tömeg fogalmát!
 75. Definiálja az adagolási tömegarány fogalmát!
 76. Mi a különbség aerációs és aerokinetikus csatorna között?
 77. Mi az aprítás célja és az aprítási fok?
 78. Mi a szemcsés anyagok fajlagos felülete és hogyan növelhető?

 

 

B/ kérdések (levezetések és átfogó kérdések)

 1. Ismertesse a statikában tanult kényszereket, és azok jellemzőit!

2.      Vezesse le a hajlításból eredő feszültség számítására szolgáló összefüggést!

3.      Vezesse le a csavarásból eredő feszültség számítására szolgáló összefüggést!

 1. Vezesse le a túlnyomással terhelt tartályok falában ébredő feszültségek számítására alkalmas összefüggéseket ( kazán-formula) !
 2. Ismertesse a különböző síkbeli feszültségi állapotokhoz tartozó redukált feszültség számítási módját!
 3. Ismertesse a kéttámaszú tartó hajlításakor keletkező feszültségeket és azok számítási módját!
 4. Ismertesse a kéttámaszú tartó egyidejű csavarásakor és hajlításakor keletkező feszültségeket és azok számítási módját!
 5. Ismertesse a csövek belső túlnyomásra méretezésekor (átmérő, falvastagság) használt összefüggéseket!
 6. Ismertesse a nyomástartó edényekben fellépő nyomás korlátozásának eszközeit!
 7. Hogyan függ a súlyterhelésű biztonsági szelep záró tömege a határnyomástól?
 8. Ismertesse a nagynyomású készülékek gyártási módjait!
 9. Ismertesse a tömítésekről tanultakat!
 10. Ismertesse a csapágyak felosztását, alkalmazási területüket!
 11. Ismertesse a siklócsapágyak kenési módjait!
 12. Ismertesse a gördülőcsapágyak beépítési szempontjait!
 13. Ismertesse a gördülőcsapágy élettartamának számítási módját!
 14. Ismertesse a tengelykapcsolók felosztását!
 15. Ismertesse a hajtások felosztását!
 16. Mennyi a dörzshajtással, szíjhajtással átvihető maximális nyomaték?
 17. Ismertesse a megengedhető feszültség megállapításának szempontjait!
 18. Vezesse le a lendkerékben tárolt mechanikai energia számítására szolgáló összefüggést!
 19. Vezesse le a rugóban, tárolt mechanikai energia számítására szolgáló összefüggést!
 20. Vezesse le a kompresszió munkája számítására szolgáló összefüggést izotermikus esetben!
 21. Vezesse le az átlagsebesség számítására szolgáló összefüggést lamináris csőáramlásban!
 22. Vezesse le a lebegési sebesség, ülepedési határsebesség, számítására szolgáló összefüggést!
 23. Mutassa be a rotaméterrel történő térfogatáram mérés elvét!
 24. Mutassa be a Venturi mérővel történő térfogatáram mérés elvét!
 25. Vezesse le egy szivattyúzási feladat keretében a szivattyú és a berendezés szállítómagassága számítására szolgáló összefüggést!
 26. Vezesse le a kavitáció elkerülése feltételét!
 27. Ismertesse egy örvényszivattyú kiválasztása szempontjait, módját!
 28. Hogyan számítjuk egy dugattyús szivattyú közepes és pillanatnyi folyadékszállítását?
 29. Mutassa be a dugattyús szivattyú indikátor diagramját, és vezesse le az indikált munka és teljesítmény számítására szolgáló összefüggést!
 30. Mutassa be a dugattyús kompresszor beszívott térfogat függését a károstértől!
 31. Vezesse le a dugattyús kompresszor izotermikus indikált teljesítménye számítására szolgáló összefüggést!
 32. Mutassa be a Hofsäss légpiknométer mérési elvét!
 33. Ismertesse a fajlagos felület meghatározására szolgáló Carman-Kozeny modell alapelemeit! és a mérés menetét!
 34. Ismertesse a süllyedési határsebességre redukált átmérő meghatározási módját!
 35. Ismertesse a szemcseeloszlás szitálással történő meghatározását, és a mért mennyiségeket!
 36. Vezesse le a főszemcse mérete számítására szolgáló összefüggést az RRR függvényből!
 37. Ismertesse a halmaz belső súrlódását, a Mohr-féle főfeszültségi kört! Mikor csúszik meg az anyag?
 38. Ismertesse a fluidizációs határsebességet és mérését!
 39. Foglalja össze a szilárd szemcsés anyagok tárolási alapelveit és a silóban tárolás előnyeit!
 40. Ismertesse a silónyomások meghatározásáthoz szükséges erőegyensúlyt (a Janssen modell kiindulási feltételeit) és változását a silóhossz függvényében!
 41. Ismertesse a szállítószalag felépítését, működését és üzemi jellemzőit!
 42. Ismertesse a pneumatikus szállítás elvét és fajtáit, előnyeit és hátrányait!

 

C/ kérdések (berendezés vázlattal)

 1. Rajzoljon vonalas vázlattal visszacsapó szelepet! Ismertesse részeit, működését, alkalmazását!
 2. Rajzolja meg vázlattal a tengely csapágyazását 2 mélyhornyú csapággyal!
 3. Rajzoljon vonalas vázlattal vándoranyás ékes tolózárat! Ismertesse részeit, működését, alkalmazását!
 4. Rajzoljon vonalas vázlattal Klinger szelepet! Ismertesse részeit, működését, alkalmazását!
 5. Rajzoljon vonalas vázlattal nyomástartó edény megfelelő részeihez készülék lábat, patát, tartógyűrűt, szoknyát! Ismertesse mindegyik előnyét, hátrányát!
 6. Rajzoljon géprajzilag helyesen példát csőkötésre hegeszthető toldatos karimákkal! Ismertesse a munkaléc szerepét!
 7. Rajzoljon vonalas vázlattal rugóterhelésű biztonsági szelepet! Ismertesse részeit, működését, alkalmazását!
 8. Rajzoljon vonalas vázlattal kúpos csapot! Ismertesse felépítését, alkalmazását, előnyeit, hátrányait!
 9. Rajzoljon vonalas vázlattal súlyterhelésű biztonsági szelepet! Ismertesse felépítését, alkalmazását, működését, előnyeit, hátrányait!
 10. Rajzoljon tárcsás tengelykapcsolót vonalas vázlattal! Ismertesse felépítését, működését, alkalmazását, előnyeit, hátrányait!
 11. Rajzoljon vonalas vázlattal pillangó szelepet! Ismertesse felépítését, működését!
 12. Rajzoljon vonalas vázlattal külső menetes szelepet! Ismertesse felépítését, működését!
 13. Rajzoljon vonalas vázlattal diafragma (membrán) szelepet! Ismertesse alkalmazását, előnyeit, hátrányait!
 14. Rajzoljon le géprajzilag helyesen üvegcső laza karimás csőkötését! Ismertesse felépítését, működését, alkalmazását, előnyeit, hátrányait!
 15. Rajzoljon vonalas vázlattal nyomáscsökkentő szelepet! Ismertesse működését!
 16. Rajzoljon géprajzilag helyesen példákat (legalább kettőt) csövek hőtágulását kiegyenlítő berendezésre!
 17. Ismertesse az örvényszivattyú működését vázlat segítségével
 18. Ismertesse a lábszelep működését vázlat segítségével
 19. Ismertesse az egyszeres működésű dugattyús szivattyú működését vázlat segítségével
 20. Ismertesse a kétszeres működésű dugattyús szivattyú működését vázlat segítségével
 21. Ismertesse a membránszivattyú működését vázlat segítségével
 22. Ismertesse a fogaskerék szivattyú működését vázlat segítségével
 23. Ismertesse a tömlős szivattyú működését vázlat segítségével
 24. Ismertesse a centrifugál ventilátor működését vázlat segítségével
 25. Ismertesse a Root-fúvó működését vázlat segítségével
 26. Ismertesse a dugattyús kompresszor működését vázlat segítségével
 27. Ismertesse a kompresszor segédberendezéseit vázlat segítségével
 28. Ismertesse a vízgyűrűs szivattyú működését vázlat segítségével
 29. Ismertesse az oldalcsatornás szivattyú működését vázlat segítségével
 30. Ismertesse a csúszólapátos vákuumszivattyú működését vázlat segítségével
 31. Ismertesse a silóbolygatók működését vázlat segítségével!
 32. Ismertesse a cellás adagoló működését vázlat segítségével!
 33. Ismertesse a nyomóüzemű pneumatikus szállítás működését vázlat segítségével!
 34. Ismertesse az aerációs csatorna működését vázlat segítségével!
 35. Rajzoljon golyós malmot és ismertesse működését!

 

D/ kérdések   (gépismertetések, szabályozások, mérések)

 1. Ismertesse a kiválasztott ábra segítségével a tömítőgyűrűs tömszelence felépítését, működését és a tengelyvédő   hüvely szerepét!
 2. Ismertessen a kiválasztott ábra segítségével egy hűtött tömítőgyűrűs tömszelencét, főbb részeit és működését!
 3. Ismertesse a kiválasztott ábra segítségével a készülékszoknya előnyeit és hátrányait!
 4. Ismertesse a kiválasztott ábrák segítségével a csőcsonkok néhány behegesztési módját!
 5. Ismertesse a kiválasztott ábrák segítségével a lencse- és hullámlemezes kompenzátor feladatát és működését!
 6. Ismertesse a kiválasztott ábra segítségével a nyomáscsökkentő szelep felépítését és működését!
 7. Ismertesse a kiválasztott ábrák segítségével a biztonsági szelepek működését és beállítási lehetőségeit!
 8. Ismertesse a kiválasztott ábrák segítségével a visszacsapó szelep  és a torló-csappantyú felépítését és működését!
 9. Ismertesse a kiválasztott ábra segítségével a kézi elzáró szelep felépítését, a szeleptányér felerősítését és a tömítés megoldását!
 10. Ismertesse a kiválasztott ábra segítségével az emelkedő orsós tolózár felépítését, működését és alkalmazási területét!
 11. Ismertesse a kiválasztott ábrák segítségével a csapok főbb jellemzőit, működésüket és alkalmazási területeiket egy kúpos és egy gömbcsap bemutatásával!
 12. Ismertesse a kiválasztott ábrák segítségével az üvegcsőhöz és az azbesztcement csőhöz alkalmazott laza karimás kötések felépítését!
 13. Ismertesse a kiválasztott ábra segítségével a csigahajtás felépítését, a csigatengely csapágyazási megoldását!
 14. Ismertesse a kiválasztott ábra segítségével a kúpos dörzskapcsoló működését!
 15. Ismertesse a kiválasztott ábrák segítségével a siklócsapágyak legalább három kenési módját!
 16. Ismertesse a kiválasztott ábra segítségével a rugalmas dugós tengelykapcsoló felépítését, működését!
 17. Ismertesse az egycsöves manométerrel történő nyomás mérést!
 18. Ismertesse az U-csővel történő nyomásmérést!
 19. Ismertesse a fordított U-csővel történő nyomásmérést!
 20. Ismertesse a térfogatáram köbözéssel történő mérését!
 21. Ismertesse egy szerelvény ellenállástényezője mérésének módját!
 22. Ismertesse a dobozos manométer kalibrálásának módját!
 23. Ismertesse az egyenértékű csőhossz meghatározását méréssel!
 24. Ismertesse a csősúrlódási tényező meghatározását méréssel!
 25. Ismertesse a térfogatáram turbinás áramlásmérővel történő mérését!
 26. Ismertesse a térfogatáram ultrahangos készülékkel történő mérését!
 27. Ismertesse a térfogatáram Venturi mérővel történő mérését!
 28. Ismertesse a térfogatáram mérőperemmel történő mérését!
 29. Ismertesse az örvényszivattyú indításának módját!
 30. Ismertesse az örvényszivattyú fojtással történő szabályozását!
 31. Ismertesse dugattyús kompresszor szabályozását!
 32. Ismertesse az ömlesztett anyagok halomsűrűségének mérését!
 33. Ismertesse a triaxiális feszültség vizsgálatot!
 34. Ismertesse a belső súrlódás Jenike készülékkel történő mérését!
 35. Ismertesse az ömlesztett anyagok falsúrlódásának mérési módját Jenike készülékkel!
 36. Ismertesse a rézsűszög mérését!
 37. Ismertesse a fluidizációs határsebesség mérését!
 38. Hogyan lehet meghatározni a porozitást a sűrűségek segítségével? Vezesse le az összefüggést!

 

 

E/ kérdések (példák)

 

A Gépelemek-Géptan (J-6-930) Példatár alábbi feladatai:

4.18; 4.19; 4.20; 4.21; 4.25; 4.26; 4.27; 4.48; 4.51; 4.54; 4.57; 4.58; 4.60;

4.62; 4.63/a; 4.64; 6.20, továbbá az alábbi feladatok:

 

 1. Egyfokozatú, elemi fogazású hajtómű kisebbik fogaskerekének osztókör átmérője 80 mm, fogszáma 20, a tengelyek távolsága 140 mm. Mekkora a másik fogaskerék osztókör átmérője, fogszáma, és a hajtómű áttétele? 
 2. Egy hegesztett hengeres készülékben 0,6 MPa túlnyomás és 350 C° hőmérséklet uralkodik. A tartály átmérője 1,2 m, falvastagsága 7 mm és a varratok jóságfoka 0,6.
 3. Mekkora feszültségek ébrednek a hosszirányú és körbemenő varratokban, és mekkora biztonsági tényezőre számíthatunk a varratokban, ha a köpeny anyagának folyáshatára 132 MPa?
 4.  Dörzshajtás segítségével hajtunk meg egy 1 kW teljesítményigényű munkagépet. A hajtó kerék átmérője 300 mm, fordulatszáma 1440 1/min. A hajtott kerék fordulatszáma 3% slip mellett 800 1/min. Mekkora legyen a hajtott kerék átmérője, és mekkora erővel kell a kerekeket összeszorítani, ha köztük a súrlódási tényező 0,3 értékű?
 5. Egy keverő 200 1/min fordulatszámmal forgó tengelyére ékelt 400 mm átmérőjű tárcsát szíjhajtással hajtjuk. A tengely forgatásához 1000 Nm nyomaték szükséges. Mekkora tárcsát kell a motor tengelyére ékelni, ha a slip értéke 4 %, és mekkora teljesítményt  kell a 960 1/min fordulatszámú motornak kifejtenie?
 6.  Egy 20 kW teljesítményigényű, 400 1/min fordulatszámú  munkagépet ékszíjhajtással hajtunk. A munkagép tengelyére szerelt ékszíjtárcsa 600 mm középátmérőjű, a hajtótengely fordulatszáma 1440 1/min. Mekkora legyen a hajtó ékszíjtárcsa középátmérője, és mekkora kerületi erőt visz át egy ékszíj, ha párhuzamosan 4 db-ot alkalmazunk?

    7.    Számítsa ki az ábrán látható, 500 kg tömeggel terhelt rudat tartó K jelű acélsodrony szükséges keresztmetszetét, ha a sodrony szakítószilárdsága 60 MPa, és ötszörös biztonságot írunk elő!

 1. 2 m támaszközű kéttámaszú tartót a baloldali csuklótól 0,5 m-re egy, a tartóhoz 30 fok alatt hajló, 5 kN nagyságú koncentrált erő terheli. Határozza meg a reakcióerők irányát és nagyságát, és rajzolja meg léptékhelyesen az igénybevételi ábrákat!
 2. 3 m támaszközű kéttámaszú tartót a baloldali támasztól 1 m-re 10 kN nagyságú függőleges koncentrált erő terheli. Határozza meg a reakcióerőket, rajzolja meg az igénybevételi ábrákat, és számítsa ki a hajlítást 3-szoros biztonsággal kibíró kör keresztmetszetű acélrúd átmérőjét, ha annak folyáshatára 108 Pa! 
 3. 50 mm átmérőjű kör keresztmetszetű rudat 5 kN erővel húzzuk és 300 Nm nyomatékkal csavarjuk. Számítsa ki a rúdban ébredő feszültségekből a redukált feszültséget! 
 4. 30x60 mm-es álló téglalap keresztmetszetű, 2 m hosszú befogott tartót 1 kN, a vízszinteshez 30 fok alatt hajló, a tartót nyomó és hajlító koncentrált erő terheli. Rajzolja meg léptékhelyesen az igénybevételi ábrákat, a tartó befogásánál lévő keresztmetszetben ébredő feszültségeket, és azok eredőjét!
 5. 3 kNm csavaró nyomatékot átvivő 2 m hosszú, kör keresztmetszetű acél kéttámaszú tartót középen 5 kN koncentrált erő terheli. Határozza meg a reakcióerőket, rajzolja meg az igénybevételi ábrákat, és határozza meg a tartó szükséges átmérőjét, ha az acél folyáshatára 108 Pa, és kétszeres biztonságot írunk elő!
 6.  A falba vízszintesen bevert 5 mm átmérőjű, A44 anyagú szögre a faltól legfeljebb milyen távolságra akaszthatjuk  a 100 N súlyú kabátot, hogy a szög el ne görbüljön?  Az A44 anyag folyáshatára szobahőmérsékleten 256 MPa
 7. Számítsa ki a z1=18, z2=36, m =5 mm modulusú fogaskerekek méreteit és a tengelytávolságot elemi fogazás esetén!
 8.  Dörzskerekekkel akarunk átvinni 3 kW teljesítményt. A kisebbik kerék átmérője D1 = 700 mm és fordulatszáma 360/ min. A módosítás 1,8. Mekkora sugárirányú erővel kell a tengelyeket egymáshoz szorítani, ha a kerekek palástja öntöttvas, amelyre a súrlódási tényező értéke 0,12.
 9.  Megállapítandó 1800 m3/óra gőzt szállító csővezeték méretei, ha a gőz áramlási sebessége 30 m/s, nyomása 30 bar, a cső anyagára figyelembe vehető megengedett feszültség 60 MPa.
 10.  Csővezetékben 60 tonna/ óra 20 bár nyomású gőzt szállítunk 30 m/s sebességgel. A cső anyagára megengedhető feszültség 50 MPa. Ezen a nyomáson a gőz sűrűsége 7,06 kg/m3. Mekkora lesz a csővezeték átmérője és falvastagsága?
 11.  Tengellyel 150 kW teljesítményt viszünk át. A tengely fordulatszáma 80/min. Megfelelő méretű- e a tengely, ha az anyagára megengedett feszültség 60 MPa. A tengely átmérője 180 mm
 12. Csigahajtóművet 6 kW- os motor forgatja 1440/ mi fordulatszámmal. A hajtómű áttétele 30, hatásfoka 75 %. Állapítsa meg a kimenő tengely átmérőjét, ha a tengely anyagára megengedett feszültség 60 MPa. És a hajlító igénybevételt elhanyagoljuk. 
 13. 3000 mm hosszú kör keresztmetszetű tengely közepén 225 kg tömegű tárcsa van elhelyezve. A tengely a két végén van csapágyazva, biztosítva a tengely forgását. Az átvitt teljesítmény 15 kW, 300/min fordulatszám mellett. Ha a tengely anyagára megengedett feszültség 50 MPa, mekkora lesz a tengely átmérője? 
 14. Határozza meg annak a hengeres víztartály falvastagságát, amely tartály a 80 m magas víztartályból jövő vízvezeték hálózatba van kapcsolva, és átmérője 1200 mm. Az A38 anyagú tartály anyagára megengedett feszültség 10Mpa.
 15. Mekkora az abszolút nyomás nagysága 100 m-rel a tenger felszíne alatt? A felszínen a levegő fizikai normál állapotú, a tengervíz sűrűsége 1030 kg/m3 .
 16. Mekkora a dinamikus nyomás az 1.2  kg/m3  sűrűségű levegőben 140 km/h sebességgel haladó vitorlázó repülőgép orrpontjában?
 17. Elsüllyed-e az 1050 kg/m3 sűrűségű tengervízben úszó 900 kg/m3 sűrűségű 1 m3  térfogatú jégtábla, ha egy 50 kg tömegű fóka rámászik?
 18. Mekkora az 1,5 bar abszolút nyomású, 40 hőmérsékletű nitrogén sűrűsége?
 19. Összenyomhatatlan közeg stacionárius áramlása során hányszorosára nő az áramlás sebessége, ha a csőátmérő harmadára csökken?
 20. Lamináris csőáramlás maximális sebessége 5 m/s. Mekkora a keresztmetszetre számított átlagsebesség? Hol található ekkora sebesség
 21. A víz kinematikai viszkozitása 10-6 m2/s. Mekkora a dinamikai viszkozitása?
 22. 50 mm átmérőjű csőben 15 dm3/s víz áramlik, melynek dinamikai viszkozitása 10-3 kg/sm. Állapítsa meg, hogy az áramlás lamináris, vagy turbulens-e!
 23. Számítsa ki az 1,5 m/s sebességű 1,2 kg/m3 sűrűségű légáramba helyezett 1 m átmérőjű gömbre ható ellenálláserőt, ha az ellenállástényező 0.44 értékű!
 24. Egy szivattyúra kapcsolt csővezeték jelleggörbéjének egyenlete:   HB(m) = 62(m)+5000(m*s2/m6)q2. A munkapontban a térfogatáram 20 dm3/s. Mekkora a szivattyú szükséges szállítómagassága?
 25. Egyhengeres, kettősműködésű dugattyús szivattyú lökete 300 mm, a dugattyú átmérője 200 mm, a löketszám 2 1/s, a volumetrikus hatásfok pedig 89%. Határozza meg az átlagos folyadékszállítást!
 26. Egy szivattyú nyitott csatornából nyitott felső tárolóba csövön vizet szállít. Mekkora a szállítómagasság-igény, ha a két vízszint közötti magasság-különbség 20 m, és a csővezeték teljes áramlási vesztesége 30000 Pa?
 27. Kéthengeres egyszeres működésű dugattyús szivattyú lökethossza 200 mm, löketszáma 2,5 1/s, és a dugattyú átmérője 180 mm. Mekkora a volumetrikus hatásfok, ha az átlagos folyadékszállítás 25 dm3/s?
 28. Határozza meg a szivattyú által felvett teljesítményt, ha szállítómagassága 12 m, folyadékszállítása 30 dm3/s, a szállított közeg víz, és a szivattyú hatásfoka 65%!
 29. Mekkora lesz a szabályozás teljesítmény vesztesége, ha az 50 dm3/s térfogatáramú vizet szállító berendezés fojtás miatti áramlási veszteségtöbblete 50000 Pa?
 30. Mekkora annak a 20 Cº-os, 1 bar nyomású, 20000 m3/h levegőt 1,05 bar nyomásra szállító ventilátornak a hajtó teljesítmény igénye, amelynek a szívó- és nyomócsonkja azonos átmérőjű, hatásfoka pedig 70%?
 31. Számítsa ki annak a fogaskerék-szivattyúnak a volumetrikus hatásfokát, amelynek 2 cm3 a foghézag térfogata, 28 a fogszáma, 800 1/min fordulatszámmal jár, és a közepes folyadékszállítása 1,4 dm3/s!
 32. Egy Hofsäss-légpiknométer levegővel kitöltött térfogata a mérés kezdetén, ha a mérőedény nem tartalmaz mérendő anyagot 400 cm3, az ún. kalibrált térfogata pedig 15 cm3. A légköri nyomás 101 kPa, a mérőfolyadék sűrűsége 998 kg/m3. Számolja ki a manométer kitérését, ha a mérőedénybe 15g tömegű, 3000 kg/m3 anyagsűrűségű aluminium-oxid port helyezünk !    
 33. Számítsa ki egy 3 mm átmérőjű gömb alakú szemcse fajlagos felületét! Vezesse le az alkalmazott összefüggést!          
 34. Szilárd szemcsés anyag sűrűsége 1400 kg/m3, halomsűrűsége 900 kg/m3. Mennyi a porozitása? Vezesse le az alkalmazott összefüggést!       
 35. Egy szabálytalan alakú aluminiumoxid szemcse térfogata 0,15 cm3, felülete 3 cm2. Mekkora a szemcse szfericitása és fajlagos felülete?
 36. Számítsa ki egy olyan halmaz porozitását, amely n db d oldalú kockából építhető fel, és ebben n db d átmérőjű gömböt helyezünk el szabályosan (minden kockában 1-1 db gömböt)! Megoldását vázlattal kísérje!
 37. Számítsa ki a kocka szfericitását! A kocka élhosszúságát jelölje x-el!
 38. 1200 kg/m3 sűrűségű anyag 100 szemcséjének tömege 85 g. Számítsa ki a tömegre redukált szemcseátmérőt!
 39. 1 kg szemcsés szilárd anyag szétszitálása után a legfelső, 1,1 mm lukméretű szitán 145 g anyag marad fenn, míg az alatta lévő, 0,063 mm lukméretűn 0,215 kg. Mekkora a maradvány és az átmenet ezen az utóbbi szitán százalékban?
 40. Egy aprószemcsés ömlesztett anyagra 7000 Pa és 3000 Pa főfeszültség hat, melyek hatására a 15° belső súrlódási szögű anyag éppen megcsúszik. Számítsa ki az anyag kohézióját !     
 41. Egy aprószemcsés ömlesztett anyagra 8000 Pa és 3600 Pa főfeszültség hat. Mekkora a Mohr főfeszültségi kör sugara és hol van a középpontja?
 42. 30 t 1200 kg/m3 sűrűségű, 35% porozitású szemcsés szilárd anyagot kell silóban tárolni. 20% tartalékhellyel számolva milyen magasságúra készítteti a 2 m átmérőjű silót?
 43. 0,6 m/s sebességgel mozgó 400 mm széles szállítószalagon 750 kg/m3 térfogattömegű szénport szállítunk, amelynek a mozgásbeli rézsűszöge 28°.Mekkora szállítóteljesítményre számíthatunk?
 1. Ferde állású szállítószalaggal óránként 50 t kavicsot szállítunk 50 m vízszintes távolságra és egyben 9 m magasra. Mekkora motorteljesítmény kell a szállítószalag hajtásához, ha a vízszintes teljesítménytényező 0,4, a függőleges 1,1, és a hajtómű hatásfoka 80%?

Vissza a lap tetejére

Vizsgaidőpontok és vizsgainformációk    

Minden vizsga előtti nap 9-10-ig konzultációt tartunk a D.327. teremben.

Vizsgára hozni kell: - 6 db fehér A4-es lap - ceruza - radír - számológép - igazolvány

Javasoljuk, hogy a vizsgafeladatok kidolgozásakor a mondanivalót ábrák segítségével is támasszák alá.

Törekedjenek a világos, szabatos megfogalmazásra. Az áttekinthetőség kedvéért célszerű minden kérdést külön oldalon megválaszolni.

Eredményes felkészülést kívánnak:

a Vegyipari Géptan tárgy oktatói

Vissza a lap tetejére

 

Hirdetmény

Vissza a lap tetejére

Válaszok gyakori konzultációs kérdésekre:

Hasadó tárcsa?

Nyomástartó edények védelmére használatos eszköz. Szerepe hasonló, mint a biztonsági szelepnek, vagy a biztonsági állványcsőnek. Az edényre épített tárcsa a kritikus nyomás közelében felhasad. A keletkezett nyilason keresztül a felesleges fluidum távozik, miáltal a nyomás lecsökken. Az edény újbóli használatához új tárcsa beépítése szükséges.  

Vissza a lap tetejére

< 

<<