Műszaki és gazdasági adatok elemzése - BMEGEVGBX14

A tantárgy oktatásának célja a mérnöki gyakorlatban használt statisztikai adatfeldolgozás és -elemzés módszereinek megismertetése. Adatok származhatnak a gazdasági és társadalmi folyamatok kvantitatív visszatükröződéséből, vagy mérésből (kutatás, minőség-ellenőrzés stb.), de a feldolgozás és az elemzés alapvető módszerei a forrástól függetlenek. E tanult statisztikai módszerek alkalmazásával a megfigyelt adathalmazban rejlő információk tömöríthetők, a szignifikáns változók és hatások kimutathatók, közelítő összefüggések felállíthatók, hipotézisek objektív módszerekkel eldönthetők.


Kontakt: Dr. Wéber Richárd