Projekt B - BMEGEVGMKPB

FIGYELEM- kifutó tantárgy! A szabadon választható tárgy a hallgatók önálló problémamegoldó képességét fejleszti komplex számítási/mérési/tervezési feladaton keresztül. A hallgató a félév elején választ a meghirdetett feladatok közül, amelyet az oktatóval közösen dolgoznak ki kötetlen időbeosztásban. A félév végén a hallgatók 15 perces előadást mutatnak be a projektről.


Kontakt: Till Sára