Települési vízgazdálkodás gépészete - BMEGEVGMG24

A tárgy feladatai általában építő-, gépész- és villamosmérnök, valamint vegyész és biológus ismereteket kíván, így egy tipikus határterületi tudományt képvisel, amelyben fontos a más szakterületek ismerete is. Az előadás két részre oszlik, az első magában foglalja az ivóvízellátást és ivóvízkezelést. A második részben a településen keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése valamint azok ártalmatlanítása és a befogadóba való juttatása kerül ismertetésre. Ezek a tevékenységek az egészséges életet és egyben környezetvédelem szempontjait is szolgálják. A hallgatók megismerkednek ezek alapjaival, a vonatkozó jogszabályokkal, a műtárgyak kialakítási szempontjaival, azok méretezési alapjaival, a vízvizsgálati módokkal. A tantárgy a gépészeti megfontolásokon túl betekintést nyújt a település-vízgazdálkodás építő- ,villamosmérnöki, vegyészi és biológusi feladataiba is.


Kontakt: Oelberg Gusztáv