Komplex függvénytan műszaki alkalmazásai - BMEGEVGMG25

A tantárgyat bármelyik mesterkurzuson résztvevő, alkalmazott matematikai érdeklődésű hallgatónak ajánljuk. A cél a komplex függvénytan műszaki (szabályozástechnikai, áramlástani, hővezetési, rezgéstani) alkalmazásainak bemutatása, megtanítása és gyakoroltatása. Célként fogalmazható meg továbbá, hogy 2 dimenziós áramlásokat írjunk le komplex függvényekkel. Áttekintést nyújt a tárgy a komplex potenciálok értelmezésében. Konformis leképezéseket elemzünk, ortogonális, 2 dimenziós koordinátahálókat állítunk elő a félév során, és ezeket gyakorlati példákon keresztül elemezzük. Vizsgáljuk a komplex függvények alkalmazásait szabályozási feladatokban, hővezetési problémák megoldásában, valamint gerjesztett dinamikai rendszerek rezgéseinek vizsgálatában.


Kontakt: Dr. Kullmann László