Bemutatkozás

Az ipari gyakorlatban számos helyen találkozunk olyan áramlástechnikai feladattal, ahol nemnewtoni reolgóiájú közeget kell eljuttatni a rendszer adott pontjaira, vagy az adott technológiai lépésben a keverés, esetleg cseppekre bontás a kívánalom. Ide sorolandó pl. a széntüzelésű erőművekben keletkező zagy keverése, illetve szállítása a keverő berendezéstől az ülepítő helyig. Vagy említhető a szennyvíztisztítás során keletkezett eleveniszap szivattyúzása, a vegyiparban a polimerömledékek mozgatása, az élelmiszeriparban a joghurtgyártás folyamata, a gyógyszeriparban a krémek, gélek, stb. áramlásának problémaköre is. A megfelelő áramlástani méretezéshez ismerni kell a nemnewtoni reológiájú közegek és a newtoni folyadékok közötti eltérő viselkedését. Mindez megjelenik például a csővezetékrendszerben létrejövő nyomásesésban, a radiális szivattyúk jelleggörbéinek módósulásában, a ciklonszerű keverők áramképében, vagy a zagy szabadsugarak cseppképződésében is. A pontos áramlástani méretezés pedig az üzembiztonság és az energiahatékonyság növelését jelenti, ami napjainkban elsődleges mérnöki feladat.
Kulcsszavak: affinitási törvény, csőidomok, energiahatékonyság, CFD modellezés, laboratóriumi mérések, nemnewtoni folyadék, szivattyúk, veszteségtényező.

Áramlás ciklonszerű keverőben

A ciklonszerű keverőberendezések előnye a mozgó alkatrészek, keverőelemek hiánya, amely csökkenti a meghibásodás kockázatát. Az áramlási jelenségek leírása, a pontos méretezés viszont elengedhetetlen pl. a pangó zónák elkerülése, vagy a megnövekedő tartozkodási idő elkerülése miatt. Gombra kattintva egy hosszú leírás is írható.

Nemnewtoni folyadéksugár

A nemnewtoni folyadéksugarak felbomlása vagy a falon való elkenődése nagymértékben függ az adott közeg reolgóiai és áramlástani jellemzőitől. Megfelelő beavatkozással a felbomlási hossz változtatható.

Csőidomban lévő áramlásszimuláció

Folyadékot szállító csővezetékrendszerek áramlástani méretezéséhez ismerni kell az egyenes csövek és csőidomok hidraulikai ellenállását, amely a newtoni közegeknél ismert értékektől jelentős eltérést mutathat, ha a folyadék reolgóiája nemnewtoni tulajdonságú.

Felhasznált módszerek

CFD modellezés

Numeriukus áramlásszimulációk (CFD modellek) segítségével térképezzük fel a nemnewtoni reológiájú közeg áramlását a pl. csővezetékekben, csőidomokban, valamint keverő berendezésekben.

Laboratóriumi kísérletek

A CFD modelleinket laboratóriumi kisminta, vagy valós méretű mérőrendszerekkel validáljuk. Összetettebb rendszereket pl. nyomásfokozó szivattyúállomás vagy cseppképződés kísérletekkel tesztelünk.

Analitikus módszerek

Analitikus módszerekkel írjuk le az arra alkalmas áramlási teret, validálva ezzel a mérőrendszereket és a CFD modelleket.

Irodalom

Kapcsolatok

Dr. Csizmadia Péter, egyetmi adjunktus, BME GPK HDR Tanszék