Áramlás csőhálózatokban

Tanszékünk több évtizedre visszanyúlóan foglalkozik csőáramlástani problémákkal. Ezek közül kiemelt figyelmet kapott a kutatások során a vízhálózatok állandósult és tranziens, illetve optimalizációs és szenzorelhelyezési problémáinak megoldása.

Kulcsszavak: csőáramlás, hidraulikus hálózat, ivóvízhálózat, szenzorelhelyezés, optimalizáció.

STACI

A tanszék munkatársai által fejleszett szoftver, mely alkalmas hidraulikai hálózatok és nyílt felszínű csatornák rendszerének állandósult állapotbeli áramlástani viszonyainak modellezésére.

Csőérdesség kalibráció

A kidolgozott módszer alkalmas arra, hogy a hálózaton elvégzett nyomásmérések alapján a hálózatban található összes csőszakasz érdességét meghatározza.

Szenzorelhelyezés

A nyomástávadók elhelyezése a hálózat megfelelő pontjain kritikusan befolyásolja a mért értékek alapján elvégzett kalibráció pontosságát, ebből kifolyólag már a mérési pontok helyzetének megválasztása sem triviális feladat. E probléma feloldására kifejlesztésre került egy módszer mely segítségével az optimális mérési pontok helyzete azonosítható.

Tűzivíz kapacitás növelés

Az érzékenységi mátrix feltérképezése által módszerünk képes meghatározni, hogy adott befektetési költség mellett egy új cső beépítése hol térül meg legnagyobb mértékben.

Légbeszívó-, légtelenítő szelep

Laboratóriumi és szimulációs környezetben vizsgálunk légbeszívó- és légtelenítő szelepeket.

Irodalom

Ebben a kutatási témában az elmúlt években született legfontosabb tudományos publikációk.

Kapcsolatok

A következő utakon veheti a kutató csapatunkkal a kapcsolatot.