Áramlástechnikai rendszerek - BMEGEVGBG13

A tantárgya célja, hogy bemutassa a hallgatóknak a tárgyhoz szükséges, alapvető áramlástani és hőtani ismereteket, a nyomott üzemű hálózatok stacionárius modellezésének alapjait, csomóponti- és ágegyenleteket, a leíró egyenletrendszert, valamint annak numerikus megoldásának lehetőségeit. Célkitűzés továbbá ismertetni a nyíltfelszínű áramlások kezelését prizmatikus csatornában (kritikus és normál áramlás, folyadékfelszín alakja, numerikus megoldási módszerek); valamint az összenyomható közegek csővezetékben történő stacionárius áramlását, súrlódásmentes és súrlódásos esetben. Ezen felül célkitűzés a fűtőrendszerek modellezésének bemutatása (leíró egyenletrendszer, numerikus megoldás), valamint a tranziens jelenségek kezelésének bevezető ismertetése.


Kontakt: Dr. Csizmadia Péter