2017. március 16-án volt Tanszékünk új laborberendezésének átadó ünnepsége. A korszerű méréstechnikával felszerelt örvényszivattyút és a hozzá tartozó áramlástechnikai szerelvényeket a KSB Szivattyú és Armatúra Kft. adományozta Tanszékünknek. A mérőrendszer megépülését a Gépészmérnöki Kar Gépészmérnök-képzésért Alapítványa is támogatta.
Az átadó rendezvényen jelen volt Schuck János (a KSB magyarországi ügyvezető igazgatója), dr. Kovács Ádám dékánhelyettes a Kar képviseletében és Dr. Kullmann László a Gépészmérnök-képzésért Alapítvány nevében.
Az új mérőeszköz beüzemelése is megtörtént, már a jelen (2017. tavaszi) szemeszterben is mérnek rajta hallgatók az "Önálló feladat" tárgy keretében. A továbbiakban MSc képzésben a "Mérés, jelfeldolgozás, elektronika" tárgy keretein belül, BSc képzésben az "Áramlástechnikai gépek" tárgyban fognak méréseket végezni rajta hallgatóink.

További események