Jelfeldolgozás, méréskiértékelés - BMEGEVGNG31

A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal méréselméleti és mérés kiértékelési alapokat. Témakörei közé tartoznak szenzorok és jeltovábbítók rendszerezése, a jelfeldolgozás alapvető áramkörei, a jelek mintavételezése, a Shannon-tétel, a jel idő- és értékbeli kvantálása, a jel kalibrálásához szükséges statisztikai és regressziós módszerek. A tárgy további célkitűzése, hogy a hallgató megismerkedjen a periodikus jelekkel; ezek elemzésére alkalmazni tudja a Fourier-transzformációt, Gábor-transzformációt, wavelet transzformációt. A hallgató megszerezze az autó és keresztkorreláció használatához szükséges ismereteket. Megismerje a simitási eljárásokat és képes legyen zajos jelből kiszűrni a zajt és meghatározni a determinisztikus részt. Tudjon szimultán mérésekből koherens struktúrákat feltérképezni. A tantárgy keretén belül a hallgatók az elmélettel szoros összefüggésben 4 labormérést teljesítenek, továbbá két összegző teljesítményértékelésen adnak számot tudásukról.


Kontakt: Dr. Nagy Péter